FILOLOGIA ANGIELSKA | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki kształcenia » FILOLOGIA ANGIELSKA - studia I stopnia
a a a

FILOLOGIA ANGIELSKA - studia I stopnia


Studia pierwszego stopnia
Dyplom licencjata
Czas trwania: 6 semestrów
Forma stacjonarna (studia dzienne) i niestacjonarna (studia zaoczne)

Opis kierunku

Współczesny rynek pracy poszukuje osób, które biegle posługują się językami obcymi.

Kształcenie na kierunku Filologia nastawione jest na intensywną naukę języków obcych, którą studenci realizują podczas zajęć praktycznych oraz trzymiesięcznych praktyk zawodowych. Kierunek jest przeznaczony dla osób mających predyspozycje do nauki języków obcych oraz chęć do nawiązywania komunikacji międzykulturowej.  We WSZOP zajęcia w ramach kierunku Filologia odbywają się w małych grupach i są prowadzone przez native speakerów.

Specjalizacje w ramach kierunku:

 

Osoby, które chcą podjąć naukę na kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska powinny znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym.

Dla kandydatów z nową maturą kwalifikacja na studia odbywa się na zasadzie konkursu świadectw maturalnych. Pod uwagę brany jest wynik uzyskany z matury pisemnej i ustnej z  języka angielskiego.

Warunkiem przyjęcia w roku akademickim 2020/2021 jest uzyskanie z matury pisemnej i ustnej średniego wyniku:

  • co najmniej 60% dla kandydatów zdających maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym,
  • co najmniej 40% dla kandydatów zdających maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Dla kandydatów ze starą maturą oraz osób z nową maturą nie zdających egzaminu z języka angielskiego, przeprowadzony zostanie test kompetencji językowych.