Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki kształcenia » ENERGETYKA - studia I stopnia » Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym
a a a

Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym

Absolwenci tej specjalności uzyskają wiedzę w zakresie efektywności energetycznej i będą mogli realizować zadania związane z identyfikacją strat energii w procesach, identyfikacją potencjału energii odpadowej i opracowywaniem koncepcji jego zagospodarowania. Będą mogli uczestniczyć w procesie przeprowadzania audytów wewnętrznych a także opracowywania celów strategii energetycznej i pomiarów ich realizacji.  Będą przygotowani do prowadzania szkoleń  dotyczących projektowania i funkcjonowania systemu zarządzania energią w zakładzie, jak również w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Korzystać będą z systemu wsparcia Białych Certyfikatów oraz będą mieć wiedzę dotyczącą alternatywnych możliwości pozyskiwania kapitału na inwestycje proefektywnościowe.