ENERGETYKA - I stopnia | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki kształcenia » ENERGETYKA - studia I stopnia
a a a

ENERGETYKA - studia I stopnia

 

 


Studia pierwszego stopnia
Dyplom inżyniera
Czas trwania: 7 semestrów

Forma stacjonarna (studia dzienne) i niestacjonarna (studia zaoczne)

Studia na kierunku ENERGETYKA we WSZOP pozwalają na  zdobycie wiedzy z obszaru zagadnień technicznych i regulacji prawnych oraz ekonomicznych. Celem kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy będą przygotowani w obszarach systemów energetycznych do pracy w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, inżynierów posiadających kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w różnych segmentach gospodarki, zarówno w charakterze pracownika etatowego jak i przedsiębiorcy podejmującego ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w swoim imieniu.  

WSZOP kształci fachowców - student Energetyki Wydziału Nauk Technicznychbędzie posiadał wiedzę inżynierską w zakresie interdyscyplinarnych zadań, zorientowanych na zagadnienia z zakresu zarządzania energią, wykorzystania energii odnawialnej, technologii energooszczędnych oraz materiałooszczędnych.

Program kształcenia obejmuje takie przedmioty jak m.in. ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, gospodarkę energetyczną i zasady funkcjonowania rynku energii.

Atutem kierunku są laboratoria naukowo-badawcze, w których studenci nabywają umiejętności praktyczne.


Specjalności w ramach kierunku:

  • uregulowań prawnych i wymagań dotyczących dokumentacji technicznej
  • budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych
  • alternatywnych źródeł energii tj. energii biomasy, energii wiatru, energii słonecznej, hydroenergii, energii geotermalnej, energii jądrowej
  • gospodarki energetycznej w skali przedsiębiorstwa, kraju, Unii Europejskiej i globalnej