detektywistyka i kryminalistyka | WSZOP - Katowice

a a a

Detektywistyka i kryminalistyka


Studia skierowane są do osób, które planują otworzyć pracę w wydziałach kryminalistycznych w Policji,  w Agencjach  Detektywistycznych i Ochrony Mienia oraz laboratoriach kryminalistycznych. 

Zajęcia spełniają wymogi kursu przygotowującego do uzyskania licencji detektywa. Program specjalności został tak skonstruowany, aby student uzyskał wszechstronną wiedzę pomocną w wykonywaniu zawodu detektywa. Obejmuje zagadnienia z psychologii penitencjarnej, historii kryminalistyki i detektywistyki oraz zagrożeń w cyberprzestrzeni, a także prawne podstawy zawodu. Duży nacisk kładziony jest również na zdobycie praktycznych umiejętności.
Studenci poznają warsztat pracy detektywa, metody i techniki jego działań a zajęcia w Pracowni Kryminalistycznej, prowadzone przez byłych funkcjonariuszy policji, przygotowują
do rozpoznawania śladów kryminalistycznych.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

  • w Policji
  • w biurach detektywistycznych
  • w wymiarze sprawiedliwości
  • w agencjach ochrony mienia.