Bezpieczeństwo w administracji publicznej | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki kształcenia » BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia II stopnia » Bezpieczeństwo w administracji publicznej
a a a

Bezpieczeństwo w administracji publicznej


Celem tej specjalności jest podniesienia kwalifikacji osób już pracujących w administracji publicznej, jak również tych, którzy zamierzają ubiegać się o stanowisko funkcjonariusza publicznego. Adresowana jest szczególnie do pracowników działów i komórek zajmujących się bezpieczeństwem informacji.

Studia na tej specjalności zapewnią wiedzę w obszarze najistotniejszych zadań, które związane są z bezpieczeństwem wewnętrznym, a których realizowanie należy do administracji publicznej. Program kształcenia obejmuje min. problematykę z zakresu prawa administracyjnego
oraz bezpieczeństwa informacji. Student poznaje także zagadnienia związane z odpowiedzialnością funkcjonariusza publicznego, polityką bezpieczeństwa informacji, administracją elektroniczną oraz problematyką stanów nadzwyczajnych. Forma zajęć i sposoby
ich prowadzenia sprawiają, że absolwent posiada zarówno umiejętności z zakresu wdrażania procedur bezpieczeństwa w administracji publicznej, jak i kompetencje niezbędne
do zabezpieczania działań różnych podmiotów administracji publicznej.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

  • w Policji
  • w administracji publicznej
  • w instytucjach zapewniających bezpieczeństwo podmiotom publicznym
  • w organizacjach samorządowych i pozarządowych.