BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia II stopnia | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki kształcenia » BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia II stopnia
a a a

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia II stopnia

Studia drugiego stopnia
Dyplom magistra
Czas trwania: 4 semestry
Forma stacjonarna (studia dzienne) i niestacjonarna (studia zaoczne)

Absolwenci WSZOP, którzy ukończyli kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne znajdują się w grupie najlepiej zarabiających absolwentów w województwie śląskim.*

*dane za rok 2015 z systemu monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia skierowane są w szczególności do absolwentów kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, socjologia, psychologia i pedagogika. Absolwenci innych kierunków studiów bezpłatnie uzupełniają efekty kształcenia w ramach dodatkowego kursu organizowanego przez Uczelnię. Studia drugiego stopnia przeznaczone są także dla chcących podnieść swoje kwalifikacje funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, kuratorów, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem. Program kształcenia umożliwia studentom uzyskanie pogłębionej wiedzy z nauki o bezpieczeństwie oraz dyscyplin pokrewnych – psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa oraz nauki o zarządzaniu.

Specjalności w ramach kierunku:


 

  • zdobędziesz kompleksowe przygotowanie do pracy w służbach mundurowych
  • uzyskasz wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, psychologii, kryminologii oraz prawa
  • nabędziesz umiejętność oceniania i eliminowania zagrożeń
  • będziesz brać udział w zajęciach w nowocześnie wyposażonej Pracowni Kryminalistycznej
  • dowiesz się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej
  • będziesz intensywnie pracował nad swoją sprawnością fizyczną.