Kryminologia i kryminalistyka | WSZOP - Katowice

a a a

Kryminologia i kryminalistyka

Kryminalistyka to nauka mająca na celu wykrycie sprawcy poprzez zebranie dowodów związanych z dokonaniem przestępstwa. Kryminologia jest nauką o przestępstwie, sprawcy, zawiera się
w niej osobny dział zwany wiktymologią (czyli nauka o ofierze).

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych nauką o przestępstwach, uwarunkowaniami działań przestępczych, charakterystyką ofiary i sprawcy, a także technicznymi sposobach zbierania dowodów popełniania przestępstw. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu przestępczości w aspektach: socjologicznym, psychologicznym, kryminologicznym, kryminalistycznym, a także w oparciu o naukę o patologiach społecznych. Program kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne z toksykologii sądowej oraz technik laboratoryjnych stosowanych w wykrywaniu i dokumentowaniu popełnienia przestępstw. Studenci poznają także czynności operacyjno-rozpoznawcze, wybrane ekspertyzy kryminalistyczne, w tym również niekonwencjonalne metody śledcze (badania poligraficzne, analizatory głosu, hipnoza, radiestezja itp.).

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

  • w wymiarze sprawiedliwości
  • w Policji
  • w agencjach ochrony i detektywistycznych
  • w sektorze bankowym
  • w sektorze skarbowym
  • w organizacjach pozarządowych.