Bezpieczeństwo i porządek publiczny | szkoła policji | WSZOP - Katowice

a a a

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Specjalność adresowana jest do tych, którym problematyka bezpieczeństwa publicznego i szeroko rozumianego porządku społecznego jest szczególnie bliska i zainteresowane są pracą w służbach mundurowych, formacjach strzegących granic państwa oraz w administracji samorządowej, także do obecnych  funkcjonariuszy i pracowników tych służb, którzy chcą podnieść swoje kompetencje.

Studia przygotowują do podejmowania działań związanych z prewencją kryminalną
oraz zwalczaniem patologii społecznych. Kandydaci na tę specjalność powinni charakteryzować się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną - zajęcia obejmują samoobronę, trening walki z użyciem narzędzi, przygotowanie strzeleckie oraz obóz treningowy.

Na podstawie Porozumienia zawartego z Komendą Główną Policji – absolwenci WSZOP aplikujący do pracy w Policji mają możliwość zaliczenia zdobytej na studiach wiedzy jako połowy obowiązkowego szkolenia policyjnego.

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie:

  • w Policji
  • w Straży Pożarnej
  • w Straży Granicznej
  • w Strażach Miejskich
  • w służbie celnej
  • w instytucjach  rządowych i samorządowych.