BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki kształcenia » BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia I stopnia
a a a

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia (profil praktyczny)

Dyplom licencjata
Czas trwania: 6 semestrów
Forma stacjonarna (studia dzienne) i niestacjonarna (studia zaoczne)

Absolwenci WSZOP, którzy ukończyli kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne znajdują się w grupie najlepiej zarabiających absolwentów w województwie śląskim.*

*dane za rok 2015 z systemu monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) przygotowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do podjęcia pracy w jednostkach i organizacjach mających wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Te interdyscyplinarne studia zapewniają wiedzę z wielu dziedzin m.in. bezpieczeństwa ludności w Unii Europejskiej, problemów politycznych i socjalnych, zagadnień związanych z imigrantami i prawami człowieka oraz z zakresu kryminologii i kryminalistyki, prawa karnego, psychologii zeznań świadków czy ochrony osób i mienia.
Pod okiem wybitnych specjalistów oraz praktyków – doświadczonych w pracy w służbach mundurowych byłych policjantów i kryminologów, studenci poznają teorię i zdobywają umiejętności z zakresu detektywistyki, psychologii klinicznej czy toksykologii sądowej. W zależności od wybranej specjalności czekają na nich praktyczne ćwiczenia ze sportów walki i szkolenia strzeleckiego lub zajęcia w Laboratorium Kryminalistycznym.

Specjalności w ramach kierunku:

  • zdobędziesz kompleksowe przygotowanie do pracy w służbach mundurowych
  • uzyskasz wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, psychologii, kryminologii oraz prawa
  • nabędziesz umiejętność oceniania i eliminowania zagrożeń
  • będziesz brać udział w zajęciach w nowocześnie wyposażonej Pracowni Kryminalistycznej
  • dowiesz się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej
  • będziesz intensywnie pracował nad swoją sprawnością fizyczną.