Kierunki kształcenia | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki kształcenia
a a a

Kierunki kształcenia

 

 
STUDIA LICENCJACKIE (6 semestrów)
  STUDIA MAGISTERSKIE (4 semestry)

  Zarządzanie

  Zarządzanie

STUDIA LICENCJACKIE (6 semestrów)

  Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

STUDIA MAGISTERSKIE (4 semestry)

  Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Filologia angielska