Zeszyty Naukowe WSZOP 1(1) 2005 | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Zeszyty Naukowe WSZOP 1(1) 2005
a a a

Zeszyty Naukowe WSZOP 1(1) 2005

Jerzy Konderla, Wojciech Mniszek, Kazimierz Witecki: Zagrożenia ludzi w budynkach wysokich

Artur Świerczek: Koncepcje ewolucji łańcucha dostaw

Andrzej Kidawa: Przewód ochronno-neutralny PEN, a części czynne instalacji elektrycznej prądu przemiennego

Robert Stefko: Competitiveness in Bank Marketing

Teodor Winkler: Komputerowa wizualizacja relacji człowiek - maszyna - środowisko pracy jako środki wspomagajace nauczanie bezpieczenstwa i higieny pracy

Tomasz Skalski: Pracownicy służb bezpieczenstwa i higieny pracy w świadomości pracodawców