Zeszyty Naukowe WSZOP 1(3) 2007 | WSZOP - Katowice