Zeszyty Naukowe WSZOP 1(4) 2008 | WSZOP - Katowice