Zeszyty Naukowe WSZOP 1(7) 2011 | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Zeszyty Naukowe WSZOP 1(7) 2011
a a a

Zeszyty Naukowe WSZOP 1(7) 2011


Zygmunt J. Grabarczyk:
Pomiar ładunku elektrycznego przenoszonego w czasie wyładowania elektrostatycznego dla potrzeb oceny ryzyka zapłonu atmosfer wybuchowych i rażeń elektrostatycznych.pdf

Sławomir Bogacki:
Realizacja procedur BHP w warunkach przedsiębiorstw Zachodniej Europy zatrudniających pracowników z Polski.pdf

Bożena Gajdzik:
Cechy, miejsce i rola pracownika wiedzy w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przedsiębiorstwa produkcyjnego.pdf

Małgorzata Sławińska, Adam Górny:
Wiedza ergonomiczna w sterowaniu bezpieczeństwem systemu pracy.pdf

Agata Latała:
Określanie harmonogramów i zakresów kontroli osłon i urządzeń ochronnych stosowanych do maszyn.pdf

Marcin Krause, Agnieszka Kustroń:
Ocena ryzyka zawodowego związanego z wysiłkiem głosowym na przykładzie nauczycieli w szkole średniej.pdf

Anna Głąb:
Analiza warunków pracy i nauki w placówce oświatowej na przykładzie analizy stanu BHP w szkole średniej.pdf

Krzysztof Ziaja:
Projekt algorytmu systemu powiadamiania ratunkowego w notacji projektowania obiektowego UML.pdf

Michał Szudyga:
Diagnostyka zmęczeniowa metodą magnetyczną na przykładzie stali stosowanej w transporcie kolejowym.pdf

Justyna Jędruszczak, Iwona Romanowska-Słomka:
Ocena uciążliwości wysiłku fizycznego na stanowisku kelnera metodą chronometrażowo-tabelaryczną Lehmanna oraz metodą OWAS.pdf

Tomasz Węgrzyn, Bożena Szczucka-Lasota, Andrzej Wieczorek:
Zagrożenia przy pracach spawalniczych na urządzeniach ciśnieniowych.pdf

Natalia Szozda:
Instrumenty marketingu wewnętrznego w firmach usługowych branży IT.pdf