ZESZYTY NAUKOWE WSZOP 1(12) 2016 | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » ZESZYTY NAUKOWE WSZOP 1(12) 2016
a a a

ZESZYTY NAUKOWE WSZOP 1(12) 2016

Bożena Gajdzik, Jan Szymszal: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy wykonawców na terenie zakładu produkcyjnego

Bożena Gajdzik, Jan Szymszal: Złożoność międzynarodowego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy

Grzegorz Gralewicz, Grzegorz Owczarek: Nowe wymagania techniczne dla okularów przeciwsłonecznych w świetle Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG

Elżbieta Janosik, Katarzyna Mazur-Kajta: Zatrudnienie i warunki pracy w województwie śląskim w latach 1990-2014

Sandra Kolawa, Damian Hadryś: Hałas jako czynnik środowiska pracy nauczyciela

Marcin Krause: Zarys matodyki oceny ryzyka zawodowego w aspekcie analizy metod badań

Grzegorz Owczarek, Grzegorz Gralewicz: Metody indukowania zmian przepuszczania promieniowania widzialnego dla optycznych filtrów ochronnych blokujących szkodliwe promieniowanie podczerwone

Tadeusz Sidor: Aspekty ekonomiczne instalowania alternatywnych źrodeł oświetlenia u indywidualnych odbiorców energii elektrycznej

Paulina Teper, Iwona Stachurek: Oddziaływanie na zdrowie i środowisko czwartorzędowych amin jako składników środków dezynfekujących

Rafał Wiśniowski: Metody zastosowania i interpretacji wskaźników wynikowych jako element oceny skuteczności zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Anna Wołpiuk-Ochocińska: Zaangażowanie w prace i przywiązanie organizacyjne pracowników w przedsiębiorstwach o różnym poziomie kultury bezpieczeństwa pracy