Zeszyty Naukowe WSZOP | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Zeszyty Naukowe WSZOP
a a a

Zeszyty Naukowe WSZOP

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach wydawane są od 2005 roku. Zostały umieszczone w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 7 pod numerem 2182.

Zeszyty Naukowe WSZOP są indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master z oceną za 2017 rok ICV = 56,68 pkt.

 

Nawiązując do zakresu specjalności i dyscyplin naukowych uprawianych we WSZOP, przyjmujemy
do druku artykuły nowatorskie, poznawcze i przeglądowe z następujących obszarów tematycznych: 

  • ochrona pracy – rozumiana jako szeroki, interdyscyplinarny obszar obejmujący prawo pracy, identyfikację i analizę zagrożeń na stanowiskach pracy, badanie materialnych i niematerialnych czynników środowiska pracy, szacowanie ryzyka zawodowego, rozwiązania techniczne i organizacyjne optymalizujące warunki pracy,
  • zagrożenia i bezpieczeństwo ludzi w środowisku naturalnym i zamieszkania oraz warunki poprawiające ich bezpieczeństwo,
  • techniczne bezpieczeństwo pracy,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem, a w szczególności zarządzanie zintegrowane,
  • psychologia w pracy.

Nasza polityka wydawnicza przewiduje publikację sprawozdań z prac naukowych realizowanych
we WSZOP w formie zeszytów naukowych o charakterze monograficznym.

Zapraszam pracowników naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
oraz Autorów spoza naszej Uczelni, naukowców, praktyków biznesu do publikowania swoich prac
na łamach ZN WSZOP. Życzę wszystkim, aby nasza współpraca przyniosła nie tylko satysfakcję
z publikacji, ale stała się również zarzewiem do dalszej pracy badawczej i wymiany poglądów
w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 

prof. dr hab. inż. Marek Trombski

Redaktor Naczelny

 

Artykuły umieszczone w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach są indeksowane w specjalistycznej bazie BazTech, Google Scholar, Index CopernicusWorldWideScience.

Na pomocy porozumienia partnerskiego wybrane artykuły naukowe publikowane są także na stronach
portalu internetowego PTWP-ONLINE Sp. z o.o.:  wnp.pl - portal gospodarczy (http://www.wnp.pl/)
i pulshr.pl (http://www.pulshr.pl).

 

 Zadania: 1. Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji Naukowych (pozyskanie numerów DOI – Digital Object Identifier), 2. Udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji są finansowane w ramach umowy 900/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.