Podręczniki wydane w 2006 r. | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Podręczniki wydane w 2006 r.
a a a

Podręczniki wydane w 2006 r.

   

Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie
Autor: Marcin Krause
ISBN: 83-922186-3-9
Rok wydania: 2006
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP

Wprowadzenie do Kodeksu Pracy zapisu mówiącego, że pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników wymusiło zmianę nastawiania do zagadnień BHP. Problematyka ta stała się w związku z tym obecna w programach studiów technicznych i humanistycznych. Książka stanowi kompetentną prezentację wiedzy na temat prawnych, technicznych i organizacyjnych uwarunkowań zapewnienia zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

   

Systemy zarządzania jakością w organizacji
Autor: Adam Hernas, Lesław Gajda
ISBN: 83-922186-1-2
Rok wydania: 2006
Cena: 14 PLN (dostępna w kasie WSZOP)

Podręcznik Adama Hernasa i Lesława Gajdy podejmuje ważną problematykę jakości, która nabiera obecnie coraz większego znaczenia wobec postępującej globalizacji rynku światowego oraz integracji europejskiej. Poruszana w nim problematyka jest aktualna i wskazuje kierunki postępowania, które mogą podjąć korzystający z tej pracy studenci i wszyscy zainteresowani doskonaleniem zarządzania jakością w organizacji.

   

Matematyka - tom 2
Autor: Jan Szymszal
ISBN: 83-922186-2-0
Rok wydania: 2006
Cena: 25 PLN (Dostępna w kasie WSZOP)

Drugi tom podręcznika do Matematyki jest próbą przedstawienia w krótkiej i dość przystępnej formie wykładów i ćwiczeń z matematyki prowadzonych ze studentami pierwszego roku w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.