Podręczniki wydane w 2007 r. | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Podręczniki wydane w 2007 r.
a a a

Podręczniki wydane w 2007 r.

   

Zbiór zadań z matematyki
Autor: Agnieszka Heba
ISBN: 978-83-922186-5-4
Rok wydania: 2007
Cena - 23 PLN (dostępna w kasie WSZOP)

Zbiór zawiera zestaw zadań odpowiadających treści podręcznika Jana Szymszala - "Matematyka" (T.1) i został poszerzony o ćwiczenia obejmujące: ciągi, wielomiany, trygonometrię.

   

Zagrożenia elektryczne w środowisku pracy
Autor: Andrzej Kidawa
ISBN: 978-83-922186-4-7
Rok wydania: 2007
Cena: 28 PLN (dostępna w kasie WSZOP)

Podręcznik akademicki, którego treść obejmuje głównie zagadnienia zawarte w normie PN IEC 60364, regulującej zasady bezpiecznego wykonywania i użytkowania nowych instalacji elektrycznych dla zakresu napięć instalacji odbiorczych poniżej 1 kV. W podręczniku przedstawiono ponadto problemy związane z wytwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej, zagrożenia wynikające z zetknięcia się z przewodami pod napięciem oraz sposoby postępowania przy ratowaniu porażonego prądem.