Podręczniki wydane w 2009 r. | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Podręczniki wydane w 2009 r.
a a a

Podręczniki wydane w 2009 r.

    

Zagrożenia fizyczne w środowisku pracy. Ćwiczenia laboratoryjne
Autor: Kazimierz Lebecki, Iwona Romanowska-Słomka
ISBN: 978-83-61378-02-0
Rok wydania: 2009
Cena: 20 PLN (dostępna w Kasie WSZOP)

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników podczas  pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Jednym z najważniejszych działań jest identyfikacja i charakterystyka zagrożeń występujących w środowisku pracy. W podręczniku zostały przedstawione  podstawowe informacje  dotyczące zagrożeń fizycznych w środowisku pracy oraz metody ich pomiaru. Opisane  zagrożenia fizyczne to: drgania mechaniczne (wibracje), hałas, pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz — 300 GHz, promieniowanie jonizujące, promieniowanie optyczne, mikroklimaty zimny i gorący, oraz pyły emitowane na stanowiskach pracy.

   

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych nauki o materiałach
Autor: Adam Hernas, Bożena Szczucka-Lasota
ISBN: 978-83-922186-9-2
Rok wydania: 2009
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP

Skrypt zawiera opis pięciu ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu nauka o materiałach. Instrukcja stanowi istotną pomoc naukową dla Studentów w przygotowaniu stanowisk, materiałów oraz doboru odpowiednich metod badawczych podczas zajęć.