Monografie wydane w 2017 r. | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Monografie wydane w 2017 r.
a a a

Monografie wydane w 2017 r.

Pamiętnik nekrosadysty jako źródło informacji o sposobie działania sprawcy oraz opiniowania kryminalistycznego na podstawie języka pisanego
Autor: Antoni Feluś
ISBN: 978-83-61378-62-4
Rok wydania: 2017
Cena: 40 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Monografia składa się z trzech części: część pierwsza odnosi się do analizy struktury językowej oraz sposobu działania (modus operandi), przedstawionych w „Pamiętniku” L.P., jednego z przedstawicieli nekrosadyzmu w Polsce. Część druga koncentruje się na zagadnieniu dekompozycji struktury graficzno-językowej pisma ręcznego o właściwościach patologicznych, spowodowanych chorobami i podłożu neurologiczno-psychiatrycznym. Ostatnia część ma charakter wdrożeniowy polegający na wykorzystaniu właściwości osobniczych tekstu języka pisanego jako idiolektu do opiniowania kryminalistyczno-sądowego.
Bogatą treść poznawczą dla badaczy stanowi treść samego „Pamiętnika".