Monografie wydane w 2016 r. | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Monografie wydane w 2016 r.
a a a

Monografie wydane w 2016 r.

Polysemy in language and translation
Red. nauk.: Bogusław Bierwiaczonek, Joanna Paszenda
ISBN: 978-83-61378-440
Rok wydania: 2016
Cena: 35 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Over the last thirty years or so an increasingly large number of linguists have become aware that meaning is at the centre of language and must be taken into account on every level of linguistic analysis, from phonology to pragmatics and discourse studies. In fact, the fundamental role meaning in natural language was one of the cornerstones of cognitive linguistics as it was first formulated by R. Langacker, G. Lakoff, Ch. Fillmore, L. Talmy and others in the eighties of the twentieth century. At the same time, this growing interest in linguistic meaning has made it quite clear that most linguistic units, again from phonemes to complex grammatical constructions and utterance types, are polysemous.  This volume was intended as a forum for presenting and discussing linguistic polysemy in all its multifarious variety. Therefore, what is presented below are studies by researchers of different linguistic persuasions who have been working on the polysemous structure of linguistic units in whatever linguistic discipline they are working, from phonology, through morphology, to semantics and syntax. In addition, a few researchers deal with the practical consequences of polysemy for the process of translation.

Modern language and culture. Where do we go?
Red. nauk.: Elżbieta Krawczyk-Neifar
ISBN: 978-83-61378-50-1
Rok wydania: 2016
Książka w wersji elektronicznej

Spis treści

The volume contains a selection of papers whose authors look at the concepts of continuity and change from various perspectives: cultural, literary and linguistic. The multilingual and multicultural approach covers the variety of languages and cultures including Polish, English, German, Hungarian and Arabic. The wide spectrum of topics gives an overview of what is continuous and what changes in the world cultures and languages.

Problemy współczesnego rynku pracy
Red. nauk.: Danuta Kisperska-Moroń, Maria Pietras
ISBN: 978-83-61378-61-7
Rok wydania: 2016
Cena: 30 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Publikacja włącza się w nurt badań nad problemami rynku pracy i dyskusją, która często wskazuje,
że pozornie niekorzystne i błędne procesy są wyrazem nowych, niezrozumiałych jeszcze zjawisk w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim i rynkiem pracy. Ustawiczne kształcenie, konieczność dysponowania różnorodnymi umiejętnościami, zmiany przebiegu kariery zawodowej, częste zmiany miejsca pracy, itp. umożliwiają skuteczniejsze odnalezienie się potencjalnych kandydatów do pracy w dynamice procesów zatrudnienia. Pracodawcy wobec rosnącej niepewności koniunktury gospodarczej coraz częściej ograniczają stabilność umów o pracę, co wpływa na odchodzenie od awansu pracowniczego wzdłuż hierarchii szczebli zarządzania i zmierza w kierunku poszukiwania wyzwań zawodowych w tymczasowych organizacjach gospodarczych, dopasowujących się do błyskawicznie zmieniających się warunków gospodarczych, politycznych i społecznych.