Monografie wydane w 2015 r. | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Monografie wydane w 2015 r.
a a a

Monografie wydane w 2015 r.

Analiza właściwości metrologicznych przepływomierzy próbkujących z czujnikami powierzchniowymi
Autor: Witold Krieser
ISBN: 978-83-61378-47-1
Rok wydania: 2015

Spis treści

Zaprezentowana analiza metrologiczna została przeprowadzona poprzez obliczanie współczynników wzorcowania dla różnych rozkładów prędkości oraz różnych konfiguracji urządzenia pierwotnego przepływomierza próbkującego. Obliczenia te pozwalają na najlepszy dobór położenia czujnika przepływomierza w przekroju pomiarowym oraz na przeprowadzenie analizy błędów w różnorodnych warunkach pomiaru. W monografii dokonano zestawienia współczynników wzorcowania dla różnych rozkładów prędkości. W literaturze zarówno polskiej jak i zagranicznej nie pojawiło się tak obszerne i szerokie zestawienie związane z tą grupą przepływomierzy.

Bezpieczeństwo pracy – środowisko – zarządzanie. T. I 
Red. nauk.: Danuta Zwolińska
ISBN: 978-83-61378-50-1
Rok wydania: 2015
Cena: 50 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Szeroko opisana tematyka czynników szkodliwych w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, z uwzględnieniem zagrożeń i działań prewencyjnych.

Bezpieczeństwo pracy – środowisko – zarządzanie. T. II
Red. nauk.: Danuta Zwolińska
ISBN: 978-83-61378-51-8
Rok wydania: 2015
Cena: 50 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Monografia obejmuje tematykę: metod pomiarowych czynników szkodliwych w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, oddziaływania procesów produkcyjnych na środowisko, doskonalenie stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki oraz nowe trendy w zarządzaniu.

Bezpieczeństwo pracy – środowisko – zarządzanie. T. III
Red. nauk.: Damian Hadryś
ISBN: 978-83-61378-58-7
Rok wydania: 2015
Cena: 50 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Monografia jest uzupełnieniem tomu II i szerzej traktuje o: metodach pomiarowych czynników szkodliwych w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, oddziaływaniu procesów produkcyjnych na środowisko, doskonaleniu stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki oraz nowych trendach w zarządzaniu.

Infections
Red.: Roman Ociepa
ISBN: 978-83-61378-55-6
Rok wydania: 2015
Cena: 30 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Zbiór opowiadań przetłumaczonych na jęz. angielski przez studentów kierunku Filologia Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Continuity and change. To be continued…
Red. nauk.: Elżbieta Krawczyk-Neifar
ISBN: 978-83-61378-49-5
Rok wydania: 2015
Cena: 35 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Tom stanowi zbiór prac, w których autorzy analizują pojęcia ciągłości i zmienności z różnych perspektyw: kulturowe, literackiej i językoznawczej. Wielojęzyczne i wielokulturowe podejście obejmuje takie języki jak: polski, angielski, niemiecki i francuski. Szeroki wachlarz tematów daje możliwość dokonania przeglądu tego, co jest ciągłe, a co zmienia się w światowych kulturach i językach.

Od autentyczności do fałszerstwa podpisów. Znaczenie kryminalistyczno-prawne struktury graficzno-językowej podpisów
Autor: Antoni Feluś
ISBN: 978-83-61378-53-2
Rok wydania: 2015
Cena: 55 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Monografia ujmuje zagadnienia ściśle związane z podpisem jako śladem kryminalistycznym będącym przedmiotem badań identyfikacyjnych w zakresie jego autentyczności albo fałszerstwa. Autor zwraca uwagę przede wszystkim na zagadnienia metodologiczne związane z tym śladem, którego wartość identyfikacyjną bardzo często ocenia się w kontekście takich śladów biologicznych, jakimi są np. linie papilarne oraz DNA. Jest to daleko idące nieporozumienie.

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Autor: Józef Sadowski
ISBN: 978-83-61378-57-0
Rok wydania: 2015

Spisy treści

W monografii Autor zebrał dotychczasowe doświadczenia zawarte w piśmiennictwie naukowym w rozpatrywanej dziedzinie do jednej publikacji i na podstawie analizy obowiązujących dokumentów normatywnych usystematyzował i wzbogacił wiedzę w obszarze szeroko rozumianego zarządzania kryzysowego.