Monografie wydane w 2003 r. | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Monografie wydane w 2003 r.
a a a

Monografie wydane w 2003 r.

Bezpieczeństwo pracy, Środowisko, Edukacja
Materiały z konferencji naukowej - 11 kwietnia 2003 r. Katowice
ISBN: 83-916712-1-6
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP.
Materiały z I Konferencji Naukowej organizowanej w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Autorzy przedstawili w swoich referatach problematykę związaną ze szkoleniami inspektorów BHP, procedur wdrażanych w celu uniknięcia wypadków w miejscu pracy, a także lokalnych aspektów zrównoważonego rozwoju.
Higiena pracy
Autor: Ludomir Górski
nakład wyczerpany
Jest to reprint publikacji z 1909 roku – pionierskiego opracowania popularno-naukowego poruszającego zagadnienia, które stanowiły podstawę dla współczesnego myślenia o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.