Monografie wydane w 2008 r. | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Monografie wydane w 2008 r.
a a a

Monografie wydane w 2008 r.

Proza Macieja Słomczyńskiego (Joe Alexa)
Autor: Tomasz Bielak
ISBN: 978-83-922186-9-2
Rok wydania: 2008
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP.
Książka jest monograficznym ujęciem twórczości Macieja Słomczyńskiego, usytuowanej między obiegiem elitarnym (nowatorskie powieści, przekłady arcydzieł literatury anglojęzycznej) i popularnym (literatura sensacyjna i kryminalna, utwory dla młodzieży), w kontekście biografii pisarza oraz ewolucji powojennej kultury literackiej w Polsce. Głównym obiektem badawczego zainteresowania jest tu elitarna i popularna proza Słomczyńskiego (publikowana pod własnym nazwiskiem lub pod pseudonimami Joe Alex i Kazimierz Kwaśniewski). Analiza poetyki i pragmatyki opowiadań i powieści ujmowana jest w perspektywie diachronicznej, w szerokim kontekście tradycji literackiej i kulturowej. Omówiona również została recepcja krytycznoliteracka wszystkich utworów Macieja Słomczyńskiego. W monografii pojawia się również problematyka relacji między kulturą wysokoartystyczną i popularną, między różnymi rolami pisarskimi Słomczyńskiego: genialnego tłumacza, twórcy oryginalnej prozy i producenta tekstów literatury popularnej. Integralnym elementem tej pracy jest obszerna bibliografia dotycząca twórczości Słomczyńskiego oraz opracowań literatury popularnej ze szczególnym uwzględnieniem prozy detektywistycznej i kryminalnej.
Rytuały codzienności
Autor: Anna Węgrzyniak, Tomasz Bielak (red.)
ISBN: 978-83-61378-00-6
Rok wydania: 2008
Cena: 25 PLN (dostępna w Kasie WSZOP)
Pojęcie rytuału, tradycyjnie umieszczane w szeroko rozumianej sferze sacrum, można  rozszerzyć na  znaczne obszary kulturowych praktyk komunikacyjnych.  Większości naszych codziennych działań oraz interakcji kulturowych towarzyszą oznaki tożsamości i intencji, ujawniające się  w konwencjonalnej (a więc powtarzalnej) formie, rozpoznawalnej przez obserwatorów z tego samego kręgu kulturowego. Czy wszystkie nasze powtarzalne, wykonywane według kulturowo ustalonych wzorów działania można określić jako zachowania rytualne? Chrzciny, śluby, pogrzeby to z pewnością rytuały (nie)codzienności rozgrywające się w bardzo rozległej perspektywie czasowej. Ale czy  rytuałem jest poranny makijaż? Golenie się? Zmywanie naczyń? Mycie samochodu? Spacer z psem? Sąsiedzka pogawędka? Cowieczorne oglądanie wiadomości telewizyjnych, ślęczenie przed ekranem komputera? Autorzy tekstów zamieszczonych w książce Rytuały codzienności analizują różne zjawiska rytualne i pararytualne, starając się jednocześnie prowokować do dyskusji, a nie wyznaczać kolejne ramy definicyjne i metodologiczne.