Monografie wydane w 2009 r. | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Monografie wydane w 2009 r.
a a a

Monografie wydane w 2009 r.

Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji
Teorie. Kontrowersje i konteksty. Aplikacje
red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
ISBN: 978-83-61378-25-9
Rok wydania: 2009
Cena: 20 PLN (dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści
Termin „ewolucja” wprowadził do nauki Charles Bonnet, osiemnastowieczny przyrodnik szwajcarski, zajmujący się m.in. partenogenezą u mszyc, ale prawdziwe problemy ewolucjonizmu, jako teorii głoszącej nieustanną zmianę trwającego od milionów lat życia na Ziemi, zostały skonkretyzowane dopiero w 1859 roku, kiedy to światło dzienne ujrzała teoria Karola Darwina, wyłuszczona przez niego w dziele "O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt". Do jej popularyzacji przyczynił się natomiast znacznie filozof i socjolog Herbert Spencer, wprowadzając określenie „przeżywanie najsilniejszego”, które – jak dowcipnie zauważają współcześni badacze i interpretatorzy tej teorii – ma tę zaletę, że przekonuje każdego, iż rozumie, co mówi Darwin, i tę wadę, że przekonuje każdego, iż rozumie, co mówi Darwin. Mając na uwadze słuszność ostrzeżenia, zawartego w powyższym przytoczeniu, przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że chociaż Darwinowskie koncepcje zbudowały podstawy myślenia o mechanizmach ewolucji i obowiązują w biologii do dziś, ponieważ (nadal i po prostu) nie znaleziono żadnych dowodów, świadczących przeciwko nim, to ewolucjonizm jest stale rozwijającą się teorią. Jego aktualny kształt daleko odbiega już od klasycznej, XIX. wiecznej postaci. Jak zauważa między innymi Ernst Mayr, współtwórca tzw. syntetycznej teorii ewolucji, integrującej założenia klasycznego ewolucjonizmu z dokonaniami genetyki, współcześnie rzeczywiście żaden ewolucjonista nie traci już czasu na poszukiwanie kolejnych dowodów ewolucji, bo są one niepodważalne, ale skupia się raczej na jej rozpoznawaniu w każdym najdrobniejszym szczególe, od poziomu makro, jak czynią to Theodosius Dobzhansky, George Gaylord Simpson, Nils Eldredge czy Steven J. Gould, po jej molekularny mikro−poziom, przedmiot biologii w wydaniu nanotechnologa Erica Drexlera czy genetyka Luiggiego Cavalli−Sforzy. W ten sposób powstają bardzo istotne „dopowiedzenia”, czy też uzupełnienia teorii Darwina, znacząco zmieniające dawny obraz ewolucji, ba, zmieniający go czasem wręcz bulwersująco, albo przynajmniej nieoczekiwanie. To właśnie owe „dopowiedzenia” stanowią właściwy i główny kontekst prezentowanej tu teorii memetycznej, będącej szczególnym (i wciąż dyskusyjnym) rozwinięciem koncepcji ewolucji informacji – koncepcji „infosfery”.
Fotografia. Spojrzenia Literackie i Filmowe
Autor: Ireneusz Gielata, Tomasz Bielak (red.); współpraca Kamila Dzika-Jurek
ISBN: 978-83-61378-91-4
Rok wydania: 2009
Cena: 25 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)
Fotografia. Spojrzenia literackie i filmowe to książka podejmująca ważne pytanie o status Fotografii w naszym świecie „kultury obrazkowej”. Inspiracją do jej powstania była dwudniowa konferencja naukowa, która odbyła się w Bielsku-Białej w październiku 2008 r. Zaproponowana przez studentów tematyka pozwoliła połączyć różne obszary badawcze, różne metodologie, nawet różne temperamenty interpretacyjne. Fotografia stała się bowiem punktem wyjścia do interesujących analiz pojedynczych zdjęć, ciekawych propozycji porównawczych; literatura – fotografia – film, a nawet intrygujących prób opisu współczesnej socjosfery właśnie z perspektywy Fotografii – głównie cyfrowej.
Nowoczesne gospodarowanie odpadami – aspekty edukacyjne,
naukowe i praktyczne

Autor: Andrzej Misiołek (red.)
ISBN: 978-83-922186-7-8
Rok wydania: 2009
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP.
Zagospodarowanie odpadów to problem ogólnoświatowy. Media roztaczają przed nami apokaliptyczne wizje świata jako wielkiego śmietnika, w którym nie ma już miejsca dla ludzi. Jak zwykle jest w tym wiele przesady, ale z problemem odpadów koniecznie trzeba się zmierzyć.
Prezentowane wydawnictwo zawiera materiały z konferencji „Nowoczesne gospodarowanie odpadami”, która odbyła się w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 6 stycznia 2009 r., jak również inne teksty podejmujące zagadnienia ochrony środowiska. Praca przedstawia obraz złożoności problemu gospodarki odpadami w szerokim zakresie – kwestią najważniejszą jest zagospodarowanie odpadów komunalnych jak i przemysłowych.