Monografie wydane w 2010 r. | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Monografie wydane w 2010 r.
a a a

Monografie wydane w 2010 r.

Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń
red. Marek Trombski, Bogdan Kosowski
ISBN: 978-83-61378-10-5
Rok wydania: 2010
Cena: 55 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści
Monografia poświęcona jest współczesnemu wymiarowi bezpieczeństwa, które charakteryzuje się dużą zmiennością zagrożeń, tak pod względem charakteru źródeł, jak i czasu ich natężenia; jest rezultatem przemyśleń zarówno teoretycznych jak i praktycznych z tej dziedziny.
Nowe perspektywy pracy dla studentów kierunków humanistycznych i zarządzania
- organizacje pozarządowe

Autor: Maria Pietras (red.)
ISBN: 978-83-61378-03-7
Rok wydania: 2010
Książka dostępna jest w Bibliotece WSZOP.

Spis treści
Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na ciekawe możliwości pracy dla młodych osób, jakie stwarzają organizacje pozarządowe. Jest ona skierowana przede wszystkim do doradców zawodowych i osób przygotowujących się do tego zawodu, jak również studentów i absolwentów poszukujących pracy. Publikacja sfinansowana jest w ramach Programu Operacyjnego Inicjatyw Obywatelskich, projekt „Profesjonalni i skuteczni – wolontariat studencki przeciw wykluczeniu”.
Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych
red. Danuta Kisperska-Moroń, Artur Świerczek
ISBN: 978-83-61378-03-7
Rok wydania: 2010
Cena: 30 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści
Monografia składa się z czterech części obejmujących tematykę nowych dróg rozwoju zarządzania, problemów związanych z logistyką i łańcuchami dostaw oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Część I: Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i cywilizacyjnych. Cz. II: Koncepcja zarządzania marketingowo-logistycznego w warunkach współczesnych zagrożeń. Cz. III: Zasoby ludzkie w warunkach współczesnych zagrożeń zarządzania. Cz. IV: Wybrane uwarunkowania gospodarcze współczesnego zarządzania.
Doświadczenie i obraz
red. Aleksandra Kunce, Anna Węgrzyniak
ISBN: 978-83-61378-26-6
Rok wydania: 2010
Cena – 30 PLN (dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści
Tytuł monografii otwiera spektrum zagadnień związanych z artystyczną i dokumentacyjną wizualizacją różnych doświadczeń życiowych: jednorazowych i wielokrotnych, zwykłych i niezwykłych… . W książce znajdą się teksty pracowników Katedry Kulturoznawstwa WSZOP oraz zaproszonych na konferencję w listopadzie 2008 roku gości z innych ośrodków naukowych.