Monografie wydane w 2012 r. | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Monografie wydane w 2012 r.
a a a

Monografie wydane w 2012 r.

Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń.
Ratownictwo 2011

red. Marek Trombski, Bogdan Kosowski
ISBN: 978-83-61378-31-0
Rok wydania: 2012
Cena: 35 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści
W monografii zawarte są referaty, które wygłoszone zostały na II konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w maju 2011 r. Tematyka traktuje o założeniach teorii bezpieczeństwa społecznego oraz analizie i pogłębionej refleksji nad funkcjonowaniem struktur administracji państwowej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.