Monografie wydane w 2014 r. | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Wydawnictwo » Monografie wydane w 2014 r.
a a a

Monografie wydane w 2014 r.


Elementy ochrony infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym
Red. Bogdan Kosowski
ISBN: 978-83-61378-45-7
Rok wydania: 2014
Cena: 30 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa realizowane przez określone systemy zarządzania w sytuacjach zaistnienia kryzysu stanowi ważny element związany ze zrównoważonym rozwojem. W Polsce system zarządzania kryzysowego zorganizowany jest na poszczególnych na  poszczególnych szczeblach administracji publicznej rządowej i samorządowej, co jest między innymi wynikiem transformacji jaka miała miejsce końcem ubiegłego stulecia. Przemiany te nie ominęły również sfery bezpieczeństwa, jako jednej z najwyższych wartości i głównego celu działalności państwa. Wynika to  z odpowiedzialności formalnej i politycznej wobec obywateli oraz polega na realizacji zadań mających na celu stworzenie przez władzę publiczną sprawnego i efektywnego systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania kryzysowego.
 
Kulturowe, procesowe i strukturalne uwarunkowania zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach branży IT

red. Sylwia Dyla, Agata Szeptuch, Danuta Zwolińska
ISBN: 978-83-61378-43-3
Rok wydania: 2014
Cena: 25 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści

Książka przeznaczona jest dla kadry kierowniczej, studentów oraz wszystkich zainteresowanych wdrażaniem zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. W szczególności dedykowana jest dla menedżerów dużych przedsiębiorstw branży IT, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat współczesnych uwarunkowań skutecznego zarządzania.
 
Oscylatory elektroniczne jako źródła I przetworniki sygnałów
Autor: Tadeusz Sidor
ISBN: 978-83-61378-39-6
Rok wydania: 2014
Cena: 25 PLN (książka dostępna w Kasie WSZOP)

Spis treści
Z recenzji: Monografia może być interesująca zarówno dla szerokiego grona studentów wydziałów elektrycznych, jak i inżynierów elektroników i metrologów. W sposób (…) wyczerpujący i zrozumiały Autor omawia w niej najważniejsze zagadnienia dotyczące oscylatorów elektronicznych i ich zastosowań w praktyce.