Bezpieczeństwo Pracy-Środowisko-Zarządzanie | WSZOP - Katowice

strona główna » Działalność naukowa » Konferencje » Bezpieczeństwo Pracy-Środowisko-Zarządzanie
a a a

Bezpieczeństwo Pracy-Środowisko-Zarządzanie

VIII KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PRACY - ŚRODOWISKO - ZARZĄDZANIE
- zadanie finansowane w ramach umowy 580/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
zaprasza do udziału w konferencji naukowej

Bezpieczeństwo

Pracy-Środowisko-Zarządzanie

 

Data Konferencji: 08 – 09 października 2019 r.  
Miejsce Konferencji: CKiR Orle Gniazdo Szczyrk
ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk (http://www.orle-gniazdo.pl)

Konferencja rozpoczyna się 08.10.2019 r. o godz. 10:00, a kończy się w 09.10.2019 r. po obiedzie.
Parking monitorowany, bezpłatny dla uczestników konferencji.

 

Tematyka Konferencji:

I. Zagrożenia człowieka w środowisku pracy.

  1. czynniki szkodliwe (fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne).
  2. choroby zawodowe i zagrożenia XXI wieku.
  3. oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko.
  4. zapobieganie zagrożeniom:
  • programy prewencyjne (szkolenia, redukcja ryzyka, systemy zarządzania bhp, badania lekarskie, profilaktyczne programy zdrowotne).
  • środki ochrony indywidualnej.

II. Metody pomiarowe czynników szkodliwych w środowisku pracy i środowisku
naturalnym.
III. Specyfika doskonalenia bezpieczeństwa pracy w różnych gałęziach
gospodarki, w tym o zwiększonym ryzyku zawodowym.
IV. Metody kreowania i zarządzania kulturą bezpieczeństwa w organizacji.

Informacje organizacyjne:
Artykuły mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. Artykuły, które uzyskają pozytywną
recenzję zostaną wydane przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
jako rozdział w monografii (zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem, prace liczące 20 tys. znaków
(ok. 12 stron) - 5 pkt/rozdział lub jako artykuł w Zeszytach Naukowych WSZOP (7 punktów).

 

 

dr inż. Danuta Zwolińska
dr inż. Maciej Puchała
dr inż. Witold Krieser
mgr Jacek Pagieła