Zajęcia terenowe studentów WSZOP | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Zajęcia terenowe studentów WSZOP
a a a

Zajęcia terenowe studentów WSZOP

Kolejna grupa studentów WSZOP miała możliwość uczestniczenia w zajęciach terenowych. Tym razem studenci studiów magisterskich kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, specjalność bezpieczeństwo pożarowe, brali udział w zajęciach zorganizowanych
na terenie portu lotniczego Katowice-Pyrzowice.

Studenci mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej,   jej specyfiką, etapami przygotowań operacyjnych oraz sprzętem używanym na wypadek akcji. Wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt pozwala na zabezpieczenie wszystkich operacji lotniczych wykonywanych w porcie lotniczym Katowice-Pyrzowice oraz umożliwia podejmowanie wszelkich działań niezbędnych
do likwidacji zagrożeń dla zdrowia, życia i mienia.

Organizatorem wyjazdu był mgr inż. Artur Ankowski. Zajęcia terenowe odbyły się w ramach przedmiotu Planowanie operacyjne.

Galeria zdjęć