XX Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Higieny Pracy | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » XX Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
a a a

XX Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

W dniach 24 – 27 sierpnia 2014 r., prof. dr hab. Kazimierz Lebecki, kierownik Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy WSZOP uczestniczył w XX Światowym Kongresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Kongres obradował we Frankfurcie i zgromadził 3980 uczestników ze 143 państw. Przedmiotem obrad były problemy związane z edukacją w obszarze bezpieczeństwa pracy.

Profesor Lebecki przedstawił na sesji posterowej referat Kształcenie studentów 40 + w ochronie pracy, opracowany na podstawie doświadczeń dydaktycznych uzyskanych w naszej uczelni. Tematyka wzbudziła duże zainteresowanie obecnych ze względu na występujące w krajach rozwiniętych zjawisko starzenia się społeczeństwa i z tym związane konieczne zmiany zawodowe w ciągu życia pracowników.

Kongres zaowocował poszerzeniem współpracy WSZOP z europejskimi środowiskami naukowymi oraz praktykami, czego efektem będą prace nad nową koncepcją programową na studiach.