Wykład otwarty „Środowisko pracy pracowni diagnostyki obrazowej..." | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Wykład otwarty „Środowisko pracy pracowni diagnostyki obrazowej..."
a a a

Wykład otwarty „Środowisko pracy pracowni diagnostyki obrazowej..."

W dniu 29 listopada 2015 na Wydziale Nauk Technicznych odbył się wykład otwarty mgr inż. Bartłomieja Gasińskiego, przedstawiciela firmy SCANiX Sp. z o.o. pt.: „Środowisko pracy pracowni diagnostyki obrazowej – omówienie czynników szkodliwych i ochrony przed nimi na przykładzie firmy SCANiX”.

Podczas wykładu omówiono najważniejsze zagrożenia wynikające ze specyfiki środowiska pracy pracowni diagnostycznej. Słuchaczom przybliżono aspekty związane z promieniowaniem jonizującym X emitowanym przez aparaty tomografii komputerowej i aparaty RTG, polem elektromagnetycznym wytwarzanym przez aparaty rezonansu magnetycznego oraz czynnikami biologicznymi pochodzącymi od pacjenta.

Osoby obecne na wykładzie mogły zapoznać się z rozwiązaniami technicznymi chroniącymi przed zagrożeniami. Przedstawiono również wymaganą dokumentację oraz zaprezentowano praktyczne sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości pracowników narażonych.

Zapraszamy na kolejne wykłady otwarte organizowane przez Wydział Nauk Technicznych WSZOP!

Galeria zdjęć