Wykład otwarty "Uregulowania prawne UE w zakresie ochrony środowiska" | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Wykład otwarty "Uregulowania prawne UE w zakresie ochrony środowiska"
a a a

Wykład otwarty "Uregulowania prawne UE w zakresie ochrony środowiska"

W dniu 21 listopada br. na Wydziale Nauk Technicznych odbył się wykład otwarty pt. Uregulowania prawne Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, który wygłosiła mgr Małgorzata Sołtys, konsultantka Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice

W pierwszej części wykładu omówiono zagadnienia związane z unijnym prawem ochrony środowiska oraz zasady unijnej polityki środowiskowej. Słuchacze dowiedzieli się także, co na ten temat mówi Karta Praw Podstawowych oraz czym jest Program LIFE 2014-2020.

Podczas drugiej części wykładu słuchacze mieli okazję poznać Siódmy ogólny unijny program działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020 r. oraz Strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.

Ostatnią część wykładu poświęcono wybranym obszarom działalności UE w zakresie ochrony środowiska. Szczegółowo zanalizowano regulacje zamieszczone m.in. w Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz w pakiecie Czyste powietrze dla Europy.

Zapraszamy na kolejne wykłady otwarte organizowane przez Wydział Nauk Technicznych WSZOP!

Galeria zdjęć