Złoty Bóbr dla najlepszych !!! | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Złoty Bóbr dla najlepszych !!!
a a a

Złoty Bóbr dla najlepszych !!!

Naszą misją jest sukces naszych studentów! Dlatego po raz kolejny podczas tegorocznej Inauguracji Roku Akademickiego przyznaliśmy nagrodę ZŁOTEGO BOBRA 2019. Misją nagrody jest promowanie nauki i przedsiębiorczości oraz rozpowszechnianie działań prospołecznych. Nagroda ustanowiona przez JM Rektora jest wyróżnieniem dla absolwentów WSZOP, którzy wykazali się nienaganną postawą etyczno-moralną oraz osiągnęli sukces zawodowy.

 

Statuetkę ZŁOTEGO BOBRA 2019  otrzymał:

Mgr Patryk Polok tegoroczny absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Karierę w służbie mundurowej zaczynał na stanowisku starszego posterunkowego Policji. Zdobyty w naszej uczelni tytuł licencjata przyczynił się do awansu na stanowisko Referenta Kompanii Prewencji. Kolejnym naturalnym krokiem była kontynuacja nauki na dotychczasowym kierunku i uzyskaniem tytułu magistra. Na awans nie trzeba było długo czekać! Dzisiaj mgr Patryk Polok pracuje na stanowisku Asystenta Zespołu Prezydialnego Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Wyróżnieni zostali także:


Mgr inż. Rober Moric - studia inżynierskie rozpoczął w 2014 roku na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Jeszcze w trakcie studiów uzyskał awans  na stanowisko dyrektora zarządzającego w firmie zajmującej się bezpieczeństwem i higieną pracy. Po uzyskaniu tytułu inżyniera rozpoczął studia magisterskie na specjalności Zarzadzanie Środowiskiem i Gospodarką Odpadami, które ukończył w tym roku z wyróżnieniem. Aktywnie współpracuje z Uczelnią w zakresie popularyzacji i pomnażania osiagnięć nauki m.in. poprzez wystapienia na konferencjach naukowych WSZOP. Obecnie Robert Moric jest prokurentem i dyrektorem do spraw rozwoju na rynku niemieckim w MasterLog GmbH oraz właścicielem własnej firmy szkoleniowej.


Mgr Grzegorz Kostyra – Absolwent Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze specjalizacją Taktyki i Techniki Interwencji. Od czasu ukończenia studiów właściciel i dyrektor Ośrodka Szkoleń Specjalnych "Tactical Group". W trakcie nauki zdobył mistrzostwo oraz wicemistrzostwo Polski Służb Więziennych z zakresu taktyki i technik interwencyjnych. Obecnie kończy oficerskie studia podyplomowe, po których uzyska stopień podporucznika.

Dodatkowo wszyscy nagrodzeni otrzymali promesę na dowolne studia podyplomowe we WSZOP, co oznacza zwolnienie z czesnego. Promesa obowiązuje 24 miesiące od dnia otrzymania.

Bóbr symbolizuje wytrwałość i umiejetność pracy zespołowej. Systematycznie buduje swoją strukturę życiową. Osiaga dobrobyt własna pracą. W relacjach utzrymuje trwałą i wieloletnią przyjaźń. Zachowuje zasady zrównoważonego rozwoju.

Galeria zdjęć