Zeszyty Naukowe WSZOP | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Zeszyty Naukowe WSZOP
a a a

Zeszyty Naukowe WSZOP

Zespół Redakcyjny Zeszytów Naukowych WSZOP z satysfakcją informuje, że zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych. Zeszyty Naukowe WSZOP zostały ocenione na 4 punkty.

Najnowszy numer ZN WSZOP, już dziewiąty będzie dostępny pod koniec grudnia 2013 r. w formie drukowanej i on-line na stronie Wydawictwa WSZOP.