Zasady bezpieczeństwa procesów dydaktycznych | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Zasady bezpieczeństwa procesów dydaktycznych
a a a

Zasady bezpieczeństwa procesów dydaktycznych

Szanowni Państwo,

w związku z panującym stanem epidemii, informujemy o konieczności przestrzegania procedur dotyczących ochrony przed zarażeniem określonych w dokumencie:

Procedura w sprawie zasad bezpieczeństwa podczas realizacji procesu dydaktycznego we WSZOP w okresie pandemii COVID-19

Celem procedury jest zapobieganie i ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia COVID-19, podczas realizacji procesu dydaktycznego z udziałem studentów WSZOP. Zasady mają zastosowanie do zajęć dydaktycznych, konsultacji, egzaminów i zaliczeń realizowanych w obiektach Uczelni z udziałem studentów oraz słuchaczy innych form kształcenia (studiów podyplomowych/kształcenia specjalistycznego/kursów).