Zaproszenie do udziału w projekcie realizowanym przez WSZOP | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Zaproszenie do udziału w projekcie realizowanym przez WSZOP
a a a

Zaproszenie do udziału w projekcie realizowanym przez WSZOP

Zapraszamy studentów do udziału w projekcie
pt. Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz samozatrudnienia wśród studentów i absolwentów WSZOP poprzez realizację:

  • indywidualnego doradztwa zawodowego, którego efektem będzie skonstruowanie indywidualnego planu działania w oparciu o diagnozę kompetencji i analizę celów edukacyjno-zawodowych uczestnika
  • indywidualnych porad z doradcą ds. przedsiębiorczości
  • warsztatów grupowych z zakresu przedsiębiorczości oraz organizacji spotkań z przedstawicielami świata biznesu mających na celu zwiększenie kompetencji i postaw przedsiębiorczych wśród studentów i absolwentów.

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do studentów ostatniego roku studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, którzy przygotowują się do wkroczenia na rynek pracy lub oczekują pomocy w zakresie doprecyzowania ścieżki dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Więcej informacji o projekcie