Zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich zostają wstrzymane do odwołania. | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich zostają wstrzymane do odwołania.
a a a

Zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich zostają wstrzymane do odwołania.

Na podstawie Zarządzenia Rektora WSZOP z dnia 17 marca 2020 r.  wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uczelni z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich zostają wstrzymane do odwołania.

WAŻNE! Zajęcia przypadające na czas zawieszenia realizowane są w formie e-learningowej. Informacje o dostępie do Platformy Edukacji Zdalnej WSZOP są umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie. 

Prosimy Studentów o aktywny udział w studiowaniu on-line. Na platformie zostaną udostępnione materiały w formie e-learning, w tym dedykowane wykłady z tematyki, która przypada zgodnie z harmonogramem na czas zawieszenia zajęć.

Kontakt z prowadzącymi zajęcia jest możliwy poprzez Platformę Edukacji Zdalnej WSZOP, chat udostępniony w Elektronicznym Niezbędniku Studenta lub e-mail do poszczególnych nauczycieli akademickich.

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału studentów (np. laboratoria, zajęcia
z wychowania fizycznego) zostaną zrealizowane do końca semestru, tj. do 30 września br. 
(z zachowaniem w miarę możliwości pełnej przerwy wakacyjnej).

Organizacja roku akademickiego, w tym sesja egzaminacyjna, może ulec zmianie. Zamyka się do odwołania czytelnię oraz bibliotekę.

Zawiesza się wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i promocyjne.

Kontakt z Uczelnią w sprawach formalnych na adres: biurorektora@wszop.edu.pl oraz tel.: 32 355 97 70 w. 50; 11; 19.