WSZOP członkiem Komitetu Technicznego nr 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy. | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » WSZOP członkiem Komitetu Technicznego nr 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy.
a a a

WSZOP członkiem Komitetu Technicznego nr 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy.

Miło nam powiadomić, że z dniem 31 stycznia 2014 r. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach została powołana na członka Komitetu Technicznego nr 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy.

Komitety Techniczne (KT) są działającymi przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym kolegialnymi ciałami, powoływanymi do prowadzenia prac normalizacyjnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych. Członkami KT są podmioty, działające i zarejestrowane na terenie RP, zainteresowane zakresem tematycznym danego KT.

Zakresem tematycznym działań KT nr 159 są: metody badań zawartości zanieczyszczeń chemicznych i pyłowych w środowisku pracy, wytyczne pobierania próbek, terminologia, interpretacja wyników.