WSZOP członkiem Komitetu Technicznego nr 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie. | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » WSZOP członkiem Komitetu Technicznego nr 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie.
a a a

WSZOP członkiem Komitetu Technicznego nr 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie.

Miło nam poinformować, że z dniem 03 stycznia 2014 r. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach została powołana na członka Komitetu Technicznego nr 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie.

Komitety Techniczne (KT) są działającymi przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym kolegialnymi ciałami, powoływanymi do prowadzenia prac normalizacyjnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych. Członkami KT są podmioty, działające i zarejestrowane na terenie RP, zainteresowane zakresem tematycznym danego KT.

Zakresem tematycznym działań KT nr 275 są: wentylacja w zakładach górniczych; zagrożenia pożarowe, wybuchem pyłów i gazów oraz wodne w zakładach górniczych; urządzenia i systemy zwalczania wybuchów pyłów i gazów w zakresie górnictwa; tąpania i mechanika górotworu, sejsmologia i sejsmika górnicza; obudowa wyrobisk chodnikowych (w tym kotwie); podsadzka hydrauliczna i sucha; mapy górnicze i miernictwo; ochrona zdrowia załóg górniczych.