Współpraca zatwierdzona | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Współpraca zatwierdzona
a a a

Współpraca zatwierdzona

Porozumienie o współpracy

W dniu dzisiejszym zostało zawarte porozumienie między
Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

a Polską Izbą Ekologii. Współpraca dotyczyć będzie realizowania wspólnych projektów w zakresie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym.

Ze strony Uczelni porozumienie podpisali – Rektor, prof. dr hab. inż. Bogdan Mochnacki oraz Kanclerz Małgorzata Sikorska, Polską Izbę Ekologii reprezentowali – Prezes Grzegorz Pasieka oraz Czesław Śleziak.

Zawarcie porozumienia stanowiło uwieńczenie spotkania w sprawie organizacji konferencji nt. bezpieczeństwa ekologicznego w regionie, której organizatorem będzie Polska Izba Ekologii, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Inicjatorem przedsięwzięcia jest senator RP prof. Andrzej Misiołek.  

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady PIE,
  • dr hab. Andrzej Misiołek – Przewodniczący Senackiej Komisji Infrastruktury,
  • prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki – JM Rektor WSZOP,
  • Mariusz Skiba – Wiceprezydent Katowic,
  • Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu GZM,
  • nadkomisarz Piotr Janik – Dyrektor Biura Kryminalnego KGP,
  • Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego,
  • dr Tadeusz Sadowski – Przedstawiciel Wojewody Śląskiego,
  • Małgorzata Sikorska – Kanclerz WSZOP.

Galeria zdjęć