Wręczenie dyplomów ukończenia studiów | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
a a a

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów

W dniu 18 października 2013 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych.  Spośród władz uczelni były obecne: JM Rektor dr Elżbieta Krawczyk – Neifar, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych dr inż. Danuta Zwolińska, Prorektor ds. Dydaktycznych dr Monika Zawartka-Czekaj.

W uroczystości uczestniczyli również promotorzy naszych absolwentów. Poza gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów od władz Uczelni, wypowiadała się również Pani Monika Łobień-Pawlas, która podziękowała za poświęcenie oraz „(…) cudowną przygodę życia, jaką były studia”. Podczas uroczystości poza dyplomami wręczono wyróżnienia dla najlepszych studentów za osiągnięcie wysokich wyników w nauce i obronę pracy dyplomowej z wynikiem bardzo dobrym. Uroczystość zakończył dr hab. prof. Andrzej Misiołek wykładem Dylematy edukacji XXI wieku.

Galeria zdjęć