Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Uczelnianego AZS WSZOP | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Uczelnianego AZS WSZOP
a a a

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Uczelnianego AZS WSZOP

W czwartek 4 czerwca 2020 od godziny 14:00 w siedzibie głównej WSZOP przy ul. Bankowej 8, przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Klubu Uczelnianego AZS WSZOP.

Porządek obrad kształtował się następująco:

 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Uczelnianego AZS WSZOP
 • Uchwalenie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • Głosowanie na Prezesa Zarządu Klubu Uczelnianego AZS WSZOP
 • Głosowanie na Wiceprezesów Zarządu Klubu Uczelnianego AZS WSZOP
 • Głosowanie na delegata na walne zebranie organizacji środowiskowej AZS
 • Dyskusja w temacie założeń i kierunku działań klubu
 • Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez członków klubu

Podczas spotkania delegaci oraz zaproszeni goście podsumowali działalność klubu. Pan Ryszard Borys, członek organizacji środowiskowej AZS Katowice pochwalił zaangażowanie i wymienił wiele sukcesów sportowych w latach 2019/2020. Członkowie poznali kalendarium najbliższych możliwych do zrealizowania wydarzeń. Zarząd Klubu, który kończył swą dwuletnią kadencje uzyskał absolutorium. Obecni na spotkaniu wybrali członków zarządu na nową kadencję.

Nowy zarząd reprezentują Studenci i pracownicy WSZOP:

Prezes:

 • Marta Michalska

Wiceprezesi:

 • Barbara Kolmaga
 • Bartosz Fik
 • Julia Myszkowska
 • Natalia Akczyńska
 • Anna Maria-Jaromin

Akademicki Związek Sportowy Katowice jest największą jednostką zajmującą się sportem akademickim w województwie śląskim. Corocznie organizuje kilkadziesiąt wydarzeń sportowych skierowanych do studentów naszego regionu, jak również zawody o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. W KU AZS WSZOP studenci i pracownicy prężnie uczestniczą w sekcjach piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego i ziemnego, koszykówki, samoobrony i basenu.

Galeria zdjęć