VIII konferencja naukowa Bezpieczeństwo pracy-Środowisko-Zarządzanie | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » VIII konferencja naukowa Bezpieczeństwo pracy-Środowisko-Zarządzanie
a a a

VIII konferencja naukowa Bezpieczeństwo pracy-Środowisko-Zarządzanie

W dniach 8-9 października br. w Szczyrku odbyła się VIII konferencja naukowa Bezpieczeństwo Pracy - Środowisko - Zarządzanie zorganizowana przez Kolegium Nauk Technicznych i Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Patronat nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Zadanie finansowane było w ramach umowy 580/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z zagrożeniami w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, metody ich identyfikacji oraz prewencji, metody pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, doskonalenie stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki, oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko, nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych.

Referaty obejmujące wyniki badań oraz prac zaprezentowali wykładowcy, studenci, absolwenci Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy i inni: Pokaż

Wartością dodaną do konferencji były wystąpienia praktyków - ekspertów z przemysłu, wzbogacone prezentacjami środków ochrony osobistej - produktów z branży zabezpieczeń na stanowiskach pracy przy zastosowaniu najnowszych technologii.

Szczególne zainteresowanie wzbudził pokaz przedstawiciela firmy Denios Sp. z o.o., dotyczący Bezpiecznego Obchodzenia się z gazami technicznymi.

Podczas trwania konferencji można było podyskutować z praktykami, między innymi z przedstawicielami takich firm, jak Saldio Sp. z o.o., Oxyline, Ganberg, Svantek, ATG, Lakeland, czy ARIS

PATRONI:
Patronaty naukowe nad konferencją objęli: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją i Polskie Forum ISO 9000
Patronat medialny nad imprezą objęli: TVS, Radio Silesia 96,2 FM, Promotor BHP oraz Atest.