VI konferencja naukowa Ciągłość i zmienność w języku i kulturze za nami! | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » VI konferencja naukowa Ciągłość i zmienność w języku i kulturze za nami!
a a a

VI konferencja naukowa Ciągłość i zmienność w języku i kulturze za nami!

Już po raz szósty pracownicy Zakładu Filologii WSZOP zorganizowali konferencję naukową  pt. Ciągłość i zmienność w języku i kulturze. Konferencja odbyła się w dniu 15 września br. w siedzibie Uczelni.

Tym razem wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się wybitni przedstawiciele świata anglistycznego: prof. dr hab. Marta Wiszniowska-Majchrzyk – historyk literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego, prof. dr hab. Anna Niżegorodcew – językoznawca stosowany oraz metodyk nauczania języka angielskiego jako obcego a także prof. dr hab. Maria Wysocka – metodyk nauczania języka angielskiego jako obcego.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się reprezentanci: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Newcastle w Wielkiej Brytanii.

Zaprezentowane referaty dotyczyły zarówno literaturoznawstwa jak i językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz metodyki nauczania języków obcych. Konferencja była okazją do wymiany poglądów na temat tego co w języku i kulturze jest zmienne a co stałe.

Konferencja była organizowana w ramach Obchodów Jubileuszu 15-lecia WSZOP.