Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów
a a a

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów

W dniu 4 listopada br. w Auli kolumnowej WSZOP odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom roku akademickiego 2015/2016.

Zgromadzonych gości powitała JM Rektor WSZOP, dr Elżbieta Krawczyk-Neifar. W wydarzeniu udział wzięli Kanclerz, Dziekani Wydziału Nauk Technicznych, Wydziału Humanistyczno-Społecznego, Promotorzy prac dyplomowych oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – Magdalena Łyp.

JM Rektor pogratulowała pomyślnego zakończenia studiów i życzyła Absolwentom wykorzystania zdobytej wiedzy i nowych umiejętności w życiu zawodowym. Następnie głos zabrali Dziekan Wydziału Nauk Technicznych, dr inż. Danuta Zwolińska oraz Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego,
dr Anna Kaczmarska. Dziekani także złożyli gratulacje oraz zachęcali do dalszego podnoszenia kwalifikacji.

Dyplomy z rąk Rektora odebrali Absolwenci studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich.
Jako pierwsze dyplomy otrzymały osoby, które ukończyły studia z wyróżnieniem.

Przedstawiciel Absolwentów - Dawid Kuleta złożył nauczycielom akademickim wyrazy podziękowania
za stworzenie prawdziwie akademickiej atmosfery oraz za profesjonalizm i życzliwość okazywane
przez całe studia.

Liczymy na kolejne spotkania z Absolwentami na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych lub w działalności Stowarzyszenia Absolwentów WSZOP!