Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów
a a a

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów

W dniu 23 października 2015 r. w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom roku akademickiego 2014/2015. Zgromadzonych gości powitała JM Rektor, dr Elżbieta Krawczyk-Neifar. W wydarzeniu udział wzięli Kanclerz, Dziekani, Prodziekani oraz Promotorzy prac dyplomowych. Absolwentom towarzyszyły również rodziny i przyjaciele.

Dyplomy z rąk Rektora odebrali absolwenci studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich. Jako pierwsze dyplomy odebrały osoby, które ukończyły studia z wyróżnieniem. Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Zarządzanie, otrzymali dodatkowo certyfikaty ukończenia kursu z zakresu zarządzania projektami. Certyfikaty wręczył przedstawiciel Ośrodka Szkoleniowego UNIZETO TECHNOLOGIES – Marta Gorlińska.

Uroczystość wręczenia dyplomów to nie tylko ważna data w dziejach Uczelni, ale również okazja do spotkań i wzruszeń. Przedstawiciel Absolwentów – Katarzyna Szymszal, podziękowała wszystkim nauczycielom akademickim WSZOP za trud jaki ponieśli w procesie kształcenia oraz za pomoc w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego.

Zwieńczeniem uroczystości był wykład dr. Marka Cieślińskiego pt. Kultura a rozwój lokalny.

Zachęcamy wszystkich absolwentów do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia
lub podyplomowych oraz do udziału w Stowarzyszeniu Absolwentów WSZOP.