Targi SAWO z sukcesem w tle | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Targi SAWO z sukcesem w tle
a a a

Targi SAWO z sukcesem w tle

Rezultat Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, które odbyły się w dniach 26-28 kwietnia w Poznaniu, jest potwierdzeniem zainteresowania rynku najnowszymi rozwiązaniami i trendami dotyczącymi BHP i ratownictwa specjalistycznego.

Potencjał SAWO
W czasach Internetu mogłoby się wydawać, że spotkania targowe nie będą budzić tak dużego zaciekawienia. Jednakże dane statystyczne tegorocznej edycji SAWO temu zaprzeczają. W tym roku ekspozycja targowa była rekordowa pod względem wynajętej powierzchni, a z ofertą 242 wystawców zapoznało się 4 400 profesjonalistów, co stanowi 15% wzrost zwiedzających w porównaniu z edycją z 2014 roku. Łącznie w ciągu czterech dni teren Międzynarodowych Targów Poznańskich odwiedziło blisko 30 tys. uczestników (wynik dla bloku targów INSTALACJE, SAWO i SECUREX). Te wszystkie dane składają się na niewątpliwy sukces biznesowy kwietniowego wydarzenia i dowodzą, że bezpośrednie spotkania
na stoiskach targowych, połączone z prezentacją oferty, są bardzo potrzebne.

W tym roku, na dwudziestej trzeciej już edycji targów zaprezentowali się wystawcy z 22 państw: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii , Irlandii, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Norwegii, Pakistanu, Polski, Portugalii, Słowacji, Sri Lanki, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz z Włoch. Wartym podkreślenia jest 33% udział firm z zagranicy. Łącznie 242 uczestników oferowało środki ochrony indywidualnej, środki ochrony zbiorowej, materiały do produkcji odzieży ochronnej i roboczej, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, środki i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, wyposażenie dla służb ratowniczych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe. Wśród nich byli polscy i międzynarodowi liderzy branży, a także branżowe wydawnictwa. Wiele z prezentowanych produktów miało podczas targów swoje rynkowe premiery.

Tłumy na konferencjach
Targi SAWO to nie tylko bogata oferta i profesjonalnie przygotowana przestrzeń wystawiennicza.
To także ważne i merytoryczne konferencje, które cieszyły się w tym roku bardzo dużym zainteresowaniem profesjonalistów z branż ochrony pracy, pożarnictwa i ratownictwa.

Pierwszego dnia ponad 400 słuchaczy zgromadziła II Konferencja Panelowa Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020.  Była to wspólna inicjatywa organów nadzoru i kontroli, instytucji, partnerów społecznych, których wspólnym celem jest ograniczanie zagrożeń zawodowych oraz promowanie przyjaznych miejsc pracy. Pierwszy panel dotyczył ryzyka zawodowego
na stanowiskach pracy, podczas którego można było wysłuchać prezentacji na temat obowiązków pracodawców w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z występowaniem czynników szkodliwych, zagrożeń chorobowych i wypadkowych oraz niebezpieczeństw związanych z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych w przestrzeniach zamkniętych. Pozostałe trzy panele dotyczyły najczęściej występujących czynników szkodliwych: hałasu, pyłów przemysłowych oraz czynników chemicznych.

Środki ochrony pracy chronią pracownika przed wszelkimi wypadkami, tymi lekkimi i tymi cięższymi. Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości należy traktować z jak największą powagą. O tym jak ważna jest dbałość pracowników i pracodawców o zapewnienie odpowiednich warunków pracy traktowała konferencja czasopisma Promotor. Bezpieczna praca na wysokości zgromadziła ponad 350 specjalistów BHP, pracodawców oraz osób związanych z branżą wysokościową.

Promocja zdrowia w zakładach pracy jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Ważny i aktualny temat związany z indywidualnymi i społecznymi konsekwencjami niewłaściwych warunków pracy w Polsce poruszony został na konferencji Centralnego Instytutu Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
pt. Zdrowie pracownika zyskiem firmy. Z jednej strony  zaprezentowane zostały przykłady konsekwencji prawnych dla firm i osób, a z drugiej - przykłady skutecznych inicjatyw i dobrych praktyk w zakresie prewencji i promocji zdrowia w miejscu pracy. W drugiej części spotkania odbyła się debata Służba bhp - dziś i jutro organizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Moderowana przez redaktora Michała Olszańskiego dyskusja, z aktywnym udziałem publiczności, koncentrowała się na realiach codziennej pracy służby bhp, interpretacji definicji wypadku, oraz poruszyła zagadnienie dotyczące potrzeby integracji środowiska służby bhp.   

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje organizowane przez portal Kultura Bezpieczeństwa. Specjaliści m.in.: z QES Consulting, DuPont Sustainable Solutions oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach mówili co zrobić by stać się skutecznym przywódcą. W codziennej pracy i w szukaniu optymalnej drogi do poprawy kultury bezpieczeństwa pomogą z pewnością prezentacje Dobrych Praktyk, które przedstawili eksperci z firm Farm Frites, GKN Driveline, Grupy Lotos, Skanska
oraz wspomnianej wcześniej Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Istotną pozycję w programie wydarzeń zajęła punktowana konferencja Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Skuteczna ochrona przeciwpożarowa  – mniejsze straty
dla ludzi i środowiska
. Na placu przed pawilonem można było również obserwować pokaz bezpiecznej pracy w zbiornikach oraz ewakuacji osoby nieprzytomnej. Ponadto poznańska straż prezentowała sprzęt ratowniczy, w tym najnowszej generacji samochód dowodzenia i łączności. Na stoisku targowym pokazane zostały także: nowoczesne narzędzie edukacyjne domek dymowy przeznaczony
do demonstracji zagrożeń pożarowych oraz działanie czujek dymu. Zainteresowani mogli
również nauczyć się praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy.

SAWO 2018
Zorganizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie kwietniowe wydarzenie jest bez wątpienia najważniejszym tego typu przedsięwzięciem w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO za dwa lata, wiosną 2018 roku.

Więcej informacji na www.sawo.mtp.pl

Galeria zdjęć