Sukces Absolwentki WSZOP! | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Sukces Absolwentki WSZOP!
a a a

Sukces Absolwentki WSZOP!

Absolwentka WSZOP Sandra Kolawa wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę dyplomową.

Nasza absolwentka kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Dyplomowe organizowanym przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją.

Wyróżnienie przyznano za pracę dyplomową pt. Hałas jako czynnik środowiska pracy nauczyciela. Promotorem pracy był dr inż. Damian Hadryś.

Konkurs obejmuje prace dyplomowe na kierunkach: Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Zarządzanie, obronione w wyższych uczelniach krajowych. Celem konkursu jest dążenie do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych, propagowanie nagrodzonych i wyróżnionych prac podczas konferencji i sympozjów naukowych, promowanie rozwoju karier zawodowych absolwentów oraz pobudzanie inicjatyw młodych naukowców do podejmowania prac badawczych.

Cieszymy się, że te walory zostały dostrzeżone w pracy dyplomowej naszej Uczelni. Nagroda dla Sandry Kolawy potwierdza wysoki poziom kształcenia oraz kompetencje kadry naukowej WSZOP.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!