Studia za darmo dla najlepszych uczniów Szkół Partnerskich WSZOP | WSZOP - Katowice

strona główna » aktualności » Studia za darmo dla najlepszych uczniów Szkół Partnerskich WSZOP
a a a

Studia za darmo dla najlepszych uczniów Szkół Partnerskich WSZOP

Już w ten piątek Abiturienci naszych Szkół Partnerskich otrzymają nie tylko świadectwa ukończenia szkoły średniej, ale także promesy na studia we WSZOP. Po uzyskaniu Świadectwa Dojrzałości, mogą zostać Studentami naszej Uczelni, na studiach dziennych Studia za darmo są nagrodą za wysokie oceny uzyskane na świadectwie maturalnym.

Zarządzenie w sprawie udzielania promes na studia dla absolwentów Szkół Partnerskich